Close

Farmacologie  Datorită uleiului esenţial, are acţiune expectorantă, carminativă şi galactogogă. Excită peristaltismul intestinal, stimulează secreţiile salivare, gastrice, intestinale şi pancreatice. Asupra sisternului nervos central, în doze terapeutice, are efecte stimulante, în special asupra centrilor respiratori şi ai circulaţiei. Utilizarea îndelungată, ehiar în doze mici, produce iritarea rnucoaselor intestinale.

Recomandari      Ca expeclorant. carminativ (favorizează eliminarea gazelor din intestin), diuretic şi galactogog. în doze terapcutice, stimulent al centrilor respiratori şi al circulaţiei. (Ghidul plantelor medicinale de la A-Z, prof acad Ovidiu Bojor)